Reset

Brukerstøtte: +45 72 11 21 42

DigiRehabs træning og data anvendes i stort forskningsprojekt

DigiRehabs digitale træningsforløb spiller en central rolle i et nyt forskningsprojekt i Aalborg Kommune. Projektet skal undersøge, om den fysiske træning til borgerne i hjemmeplejen kan målrettes mere præcist med hjælp fra kunstig intelligens. Ny investeringsfond har udnævnt projektet til et signaturprojekt.

Kan kunstig intelligens hjælpe os til at målrette træningstilbud til borgerne i hjemmeplejen, så de får mest muligt gavn af den fysiske træning, både når det ses i forhold til rehabilitering og forebyggelse?

Det spørgsmål skal et ambitiøst projekt i Aalborg Kommune nu give os svar på. Projektet, der benytter data og træningsprogrammer fra DigiRehab, er netop blevet udvalgt som et signaturprojekt med støtte fra en ny investeringsfond.

Fonden på 200 millioner kroner er etableret af regeringen, KL og Danske regioner. Den skal blandt andet medfinansierer i alt 15 signaturprojekter om brugen af kunstig intelligens til kvalitetsløft i servicen i kommuner og regioner.

Vellykket pilotforsøg gennemført

Forskningen i Aalborg Kommune udspringer af et allerede gennemført pilotprojekt, der har vist lovende resultater. I pilotprojektet har Aalborg Kommune undersøgt effekten af at tilbyde målrettet træning med DigiRehab til borgere, der får udleveret et af fem udvalgte hjælpemidler, nemlig håndgreb, toiletforhøjer, badebænk, rollator og vendesystem.

Pilotprojektet viste, at effekten af et træningsforløb med DigiRehab er markant større end normalt, når det tilbydes borgere, der for nylig har fået et hjælpemiddel.

”Det er lovende resultater, så vi er begejstrede for udnævnelsen til signaturprojekt. Jo bedre vi bliver til at målrette træningen til borgerne, jo bedre effekt får borgerne i form af større selvstændighed og livskvalitet. Samtidig kan vi undgå ressourcespild i træningsindsatsen,” siger direktør i DigiRehab, Niels Heuer.

Vigtigt at opsamle data

I signaturprojektet skal kunstig intelligens anvendes til i større omfang at sammenholde data om bevilligede hjælpemidler med data om faktiske træningsforløb hos borgerne. Det skal danne et billede af, hvilke borgere der vil få øget livskvalitet og selvstændighed ud af fysisk træning. Med denne viden får koordinatorer og terapeuter støtte til at træffe en beslutning, når de skal tilbyde borgerne en god og effektiv træning.

«Dette projekt viser også, hvor vigtigt det er at kunne måle på effekten af træning med borgerne. Med DigiRehab er det enkelt at opsamle den data, der er brug for, for at finde frem til, om træningen gør nytte, og det bliver væsentligt for fremtidens rehabilitering,» siger Niels Heuer.

Signaturprojektet i Aalborg Kommune har modtaget 4,1 mio. kr. til fuld finansiering fra den nye investeringsfond. Projektperioden forløber over en 2- årig periode fra primo 2020 til ultimo 2021. Aalborg Kommune ejer projektet, mens DigiRehab er teknisk leder af det. Århus Universitet forsker i brugen af data.
Boks til artikel:

Fakta om projektet

Aalborg Kommune er projektejer og leder, men flere kommuner – heriblandt Viborg og Esbjerg – deltager. Den tekniske projektledelse og udvikling af den kunstige intelligens varetages af Aarhus Universitet, Institut for Ingeniørvidenskab og sektion for elektro- og computerteknologi. DigiRehab understøtter Aarhus Universitet i den tekniske udvikling og projektledelse.

Boks slut

E-MAGASIN

E-magasinet gir deg innblikk i vår kunnskap og erfaring om den effektive treningsinnsatsen i eldreomsorgen.

Meld deg på DigiRehabs nyhetsbrev og få magasinet tilsendt på mail!

KONTAKT OSS I DAG
close slider

    Vi kommer tilbake innen 24 timer.