Reset

Brukerstøtte: +45 72 11 21 42

ARBEIDSGLEDE I HJEMMESYKEPLEIEN

DigiRehab gir medarbeidere i hjemmesykepleien muligheten til å trene med de eldre i eget hjem.

Dette innebærer mange fordeler. For brukerne vil det å trene med personale de kjenner fra før, gi økt trygghet og motivasjon.

Medarbeiderne ser på treningen som en motiverende arbeidsoppgave, et kompetanseløft og en fin måte å yte ekstra omsorg i en travel hverdag.

DigiRehab gir derfor økt arbeidsgleden for medarbeiderne. Det oppfattes som meningsfullt å bidra til at en bruker klarer mer selv og blir mer selvstendig i hverdagen.

Sammen med bruker får medarbeiderne i hjemmesykepleien økt fokus på mestring og selvhjulpenhet.

Erfaringer fra pleIen i Vejen og Viborg Kommune

Vejen Kommune har målt pleiepersonalets opplevelse av DigiRehab-treningen. De fleste uttalte at de syntes det var en meningsfull og motiverende arbeidsoppgave.

I en evalueringsrapport fra Viborg Kommune uttrykker også pleiepersonalet at DigiRehab-treningen med de eldre har ”vært en spennende og faglig utfordring som har gitt økt fokus på den rehabiliterende tankegangen. Flere har opplevd prosjektet som kompetanseutviklende.”

En KL-rapport om digitalt understøttet trening bekrefter denne konklusjonen.
Les rapporten her.

E-MAGASIN

E-magasinet gir deg innblikk i vår kunnskap og erfaring om den effektive treningsinnsatsen i eldreomsorgen.

Meld deg på DigiRehabs nyhetsbrev og få magasinet tilsendt på mail!

KONTAKT OSS I DAG
close slider

    Vi kommer tilbake innen 24 timer.