Reset

Brukerstøtte: +45 72 11 21 42

SLIK FUNGERER DIGIREHAB

Det er mange brukergrupper som vil ha stor utbytte av treningen med DigiRehab. DigiRehab egner seg spesielt godt på de som mottar hjemmesykepleie og som ikke mottar annen trening eller rehabilitering. Dette gjelder vanligvis rundt 60% av brukerne i hjemmesykepleien.

For de eldre som i utgangspunktet er relativt sterke, kan treningen redusere behovet for hjelp og utsette tidspunktet hvor fysikken for alvor svikter. For de eldre som allerede er svake kan treningen gi økt livskvalitet og forebygge ytterligere svekkelse og funksjonstap.

BRUKERGRUPPER SOM HAR SPESIELT UTBYTTE AV DIGIREHAB

• Brukere som «kun» mottar hjemmesykepleie, uten tilbud om rehabilitering eller trening.

• Brukere som søker om hjemmesykepleie.

• Brukere som har vært i et gjenopptreningsforløp etter sykdom og/eller sykehusopphold.

• Brukere som har hatt et funksjonsfall.

E-MAGASIN

E-magasinet gir deg innblikk i vår kunnskap og erfaring om den effektive treningsinnsatsen i eldreomsorgen.

Meld deg på DigiRehabs nyhetsbrev og få magasinet tilsendt på mail!

KONTAKT OSS I DAG
close slider

    Vi kommer tilbake innen 24 timer.