Reset

Brukerstøtte: +45 72 11 21 42

TILBUD OG OPPSTART

Det er enkelt og utgiftsnøytralt å komme i gang med DigiRehab. Kontakt oss for å få den første oversikten over potensiale. Vi lager gjerne et spesifikt businesscase og en utprøving.

Prosessen foregår vanligvis på følgende måte:

Avtale og oppstart
DigiRehab utarbeider et businesscase som avdekker potensiale og mulighetene i den enkelte kommunes hjemmesykepleie.

Utprøving i et avgrenset område
En utprøving i et avgrenset område av hjemmesykepleien sikrer at DigiRehab kan utprøves uten forstyrrelser fra driften. DigiRehab står for utdannelse og support av medarbeidere i hjemmesykepleien og ledelsen i hele forløpet.

Effektmåling

DigiRehab utarbeider en detaljert effektanalyse av innsatsen etter utprøvingen. Den viser blant annet hvor mange brukere som har gjennomført treningen og hvilken effekt den har på fysisk funksjon, funksjonsevne og behov for hjelp. Normalt viser effektmålingen et markant redusert behov for hjelp.

Utprøvingen er vanligvis utgiftsneutral.  Reduksjon i behovet for hjelp gir tidsbesparelser, som i stor grad veier opp for investeringene og tidsforbruket ved bruk av DigiRehab.

Full implementering
Når en tilfredsstillende utprøving er avsluttet, kan en full implementering av DigiRehab settes i gang.

E-MAGASIN

E-magasinet gir deg innblikk i vår kunnskap og erfaring om den effektive treningsinnsatsen i eldreomsorgen.

Meld deg på DigiRehabs nyhetsbrev og få magasinet tilsendt på mail!

KONTAKT OSS I DAG
close slider

    Vi kommer tilbake innen 24 timer.