Reset

Brukerstøtte: +45 72 11 21 42

DIGIREHAB CASE

DigiRehab er allerede implementert i hjemmesykepleien i flere danske kommuner. For tiden jobber vi med følgende kommuner:

DigiRehab samarbeIdskommuner

• Aalborg Kommune
I Aalborg Kommune bruker de DigiRehab som et viktig arbeidsverktøy i konseptet ”Træning før pleje.”  Konseptet har bidratt til mer selvhjulpne brukere og generert millionbesparelser i eldreomsorgen. Aalborg Kommune fokuserer spesielt på samarbeidet mellom bruker og SOSU. Les og se video om Aalborg her.

Aalborg Kommune er også sentral i projektet ”Digital understøttet bedre brug af hjælpemidler”. Les mer her.

• Viborg Kommune
DigiRehab er bredt implementert i hjemmesykepleien i Viborg Kommune etter en vellykket utprøving i 2016. Les og se innslag om Viborg Kommune her.

• Vejen Kommune
I Vejen Kommune får brukere tilbud om å trene med DigiRehab til stor tilfredshet for både brukere og personale. Les og se innslag om Vejen her.

• Ski Kommune
Ski Kommune er den første norske kommunen som har tatt i bruk DigiRehab. Les og se innslag om Ski kommune her.

• Aarhus Kommune
I Aarhus Kommune har hjemmesykepleien i Viby-Højbjerg startet opp en større utprøving med DigiRehab.

• Gribskov Kommune
Gribskov Kommune var den første danske kommunen som valgte DigiRehab for å understøtte treningsoppgaven i forhold til eldre mottakere av hjemmesykepleie.

• Nordfyns Kommune
Nordfyns Kommune tilbyr trening med DigiRehab til en stor andel av hjemmepleiebrukerne i kommunen. Formålet er å sette fokus på livskvalitet og fremgang hos de eldre. 

• Faaborg-Midtfyns Kommune
En utprøving sommeren 2018 i hjemmepleieområdet Gislev viste til så gode resultater at DigiRehab rulles ut til hele hjemmesykepleien i Faaborg-Midtfyns Kommune i løpet av 2019.

• Stevns Kommune
Stevns Kommune ruller ut DigiRehab i hele kommunens hjemmesykepleie i løpet av første halvdel av 2019. Bakgrunnen for dette er en vellykket utprøving som ble gjennomført sommeren 2018 med svært pleietrengende brukere.  2/3 av deltakerne klarte, til tross for den varme sommeren, å fullføre et 12 ukers treningsforløp som resulterte i en stor reduksjon i levert hjelp. Les presseomtalen her

• Ballerup Kommune
To hjemmepleieteam i Ballerup Kommune starter en utprøving våren 2019 i tett samarbeid med visitationen. Resultatene skal deretter evalueres.

• Odense Kommune
Sammen med Odense Kommune skal DigiRehab prøves ut med et nytt formål. Målet med treningen er utelukkende å forebygge utviklingen i behovet for hjemmepleie. Målgruppen er nye mottakere av praktisk hjelp og som enda ikke mottar pleie. En stor gruppe brukere skal starte treningen sammen med en fysioterapeut. Etter noen treningsøkter trener brukeren på egen hånd og blir regelmessig screenet for å tilpasse treningsprogrammet og sikre fokus på mulig fall i funksjonsevne.

• Kalundborg Kommune
DigiRehab prøves ut på pleiesenter og dagsenter. Det viktigste målet med innsatsen er selvhjulpenhet og livskvalitet. Det jobbes med motivasjon og fremheving av de gode resultatene av treningen.

• Esbjerg Kommune
DigiRehab utprøves på to pleiesentre. Formålet er å lette arbeidsoppgavene for pleiepersonalet samtidig som brukerne opplever livskvalitet. To fysioterapeuter leder treningsinnsatsen og bruker DigiRehab til oppfølging og vurdering av effekten av innsatsen.

DigiRehab er også i bruk på Island.

E-MAGASIN

E-magasinet gir deg innblikk i vår kunnskap og erfaring om den effektive treningsinnsatsen i eldreomsorgen.

Meld deg på DigiRehabs nyhetsbrev og få magasinet tilsendt på mail!

KONTAKT OSS I DAG
close slider

    Vi kommer tilbake innen 24 timer.