Reset

Brukerstøtte: +45 72 11 21 42

EFFEKT & ØKONOMISK GEVINST

DigiRehab sin målrettede trening skaper en betydelig reduksjon i behovet for hjemmesykepleie. Det bidrar ikke bare til økt livskvalitet for brukerne, men også en solid økonomisk gevinst.

Samlet sett har effekten av 10.000 treningsforløp med DigiRehab bidratt til en reduksjon i behovet for hjelp i snitt på ca. en time i uken per bruker.

Den positive effekten av treningen er dokumentert i alle samarbeidskommunene til DigiRehab – imidlertid med noen variasjoner i reduksjonen på tidsforbruket.

Eksempelet nedenfor viser resultatet av en større effektmåling fra Viborg Kommune.

CASE: ØKONOMISK OG TIDSMESSIG GEVINST I VIBORG KOMMUNE

Fysisk form: Andelen av brukere med god fysisk form steg fra 25% til 40% etter 12 ukers trening med DigiRehab. Brukerne trente 2 x 20 minutter i uken sammen med en medarbeider i hjemmesykepleien.

Behov for hjelp: Den gruppe brukere som trente med DigiRehab i Viborg Kommune, oppnådde en gjennomsnittlig reduksjon i behovet for hjelp på ca. en time i uken per bruker.

Økonomisk gevinst: Reduksjonen i behovet for hjelp tilsvarer en gjennomsnittlig besparelse på ca. 10.000 kroner per bruker det første halve året etter at treningen er avsluttet. Investeringen i selve treningsinnsatsen er regnet inn. Det er altså snakk om en nettogevinst.

Erfaringsmessig kan det oppnås en lignende effekt hos nesten halvparten av den totale gruppen mottakere av hjemmesykepleie i en kommune.

Se her hvilke brukere som har størst utbytte av DigiRehab

E-MAGASIN

E-magasinet gir deg innblikk i vår kunnskap og erfaring om den effektive treningsinnsatsen i eldreomsorgen.

Meld deg på DigiRehabs nyhetsbrev og få magasinet tilsendt på mail!

KONTAKT OSS I DAG
close slider

    Vi kommer tilbake innen 24 timer.