Reset

Brukerstøtte: +45 72 11 21 42

SCREENING AV BRUKERNE

En objektiv screening av hver enkelt brukers fysiske funksjon og aktuelle behov for hjemmesykepleie er et sentralt element i DigiRehab. Screeningen er lagt inn i systemet, slik at den enkelt kan utføres av en medarbeider fra hjemmesykepleien, med et valid resultat.

Screeningen består av en rekke spørsmål om brukers funksjonsnivå og fysiske tester, som utføres sammen med brukeren.

Screening utføres ved oppstart av treningsforløpet og deretter ved behov – vanligvis en gang i måneden.

DIGIREHABS SCREENING

• Screeningen danner utgangspunktet for de individuelt tilpassede treningsprogrammene, som DigiRehab automatisk genererer.

• Screeningen skaper en unik oversikt over brukerens individuelle rehabiliteringspotensial.

Rehabiliteringspotentialet er et konkret mål på hvor stor effekt treningen kan forventes å ha på brukers fysiske funksjon og behov for hjelp. Den følges opp i DigiRehab sin analysefunksjon.

Her kan du lese mer om de øvrige funksjonene i DigiRehab:

Treningsfunksjon

Analysefunksjon

E-MAGASIN

E-magasinet gir deg innblikk i vår kunnskap og erfaring om den effektive treningsinnsatsen i eldreomsorgen.

Meld deg på DigiRehabs nyhetsbrev og få magasinet tilsendt på mail!

KONTAKT OSS I DAG
close slider

    Vi kommer tilbake innen 24 timer.