Reset

Brukerstøtte: +45 72 11 21 42

OVERSIKT OVER INNSATSEN

Med DigiRehab sin unike statistikk- og analysefunksjon får ledelsen i eldreomsorgen en tydelig oversikt over utviklingen i rehabiliteringsinnsatsen i kommunen.

DigiRehabs smarte bruk av data sikrer en oppdatering i sanntid over hvordan det går med treningen og funksjonsevnen, både for den enkelte bruker, i spesifikke områder og for den totale brukergruppen.

Dette sikrer at effekten av treningen raskt og konsekvent kan omsettes til justeringer i ytelsene til de enkelte brukerne, når det er relevant.

Funksjonen vil også raskt avsløre når en treningsinnsats ikke gir mening og bør stoppes. Dette gjør at ingen brukere trener uten å få effekt av treningen.

Systemet kan settes opp med automatiske varslinger til relevante personer.

DIGIREHABs INTELLIGENTE BRUK AV DATA GIR BL.A. OVERSIKT OVER:

• Hvor mange eldre brukere i kommunen trener regelmessig?

• Hva er effekten av treningen sett i forhold til behovet for hjelp?

• Når er det nødvendig med en justering av behovet for hjelp eller en ny kartlegging?

• Er det eldre som trener uten å få effekt og som bør ha et annet tilbud?

• Er det eldre som har en reduksjon i funksjonsevne som kan forebygges?

Her kan du lese mer om de øvrige funksjonene i DigiRehab:

Screeningfunksjon

Treningsfunksjon

E-MAGASIN

E-magasinet gir deg innblikk i vår kunnskap og erfaring om den effektive treningsinnsatsen i eldreomsorgen.

Meld deg på DigiRehabs nyhetsbrev og få magasinet tilsendt på mail!

KONTAKT OSS I DAG
close slider

    Vi kommer tilbake innen 24 timer.